Cơ cấu tổ chức VNPT Hải Phòng

LÃNH ĐẠO VIỄN THÔNG HẢI PHÒNG

Giám đốc : Ông Nguyễn Đức Dũng
Phó Giám đốc: Ông Vũ Hồng Minh
Phó Giám đốc : Ông Nguyễn Hải Anh

ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư Đảng Ủy Ông Nguyễn Đức Dũng
Phó Bí thư Đảng Ủy: Bà Dương Thị Hải Yến
Chủ tịch công đoàn : Bà Dương Thị Hải Yến
Phó chủ tịch công đoàn : Ông Nguyễn Hải Anh
Bí thư đoàn thanh niên: Ông Nguyễn Tuấn Anh
CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TRỰC THUỘC VIỄN THÔNG HẢI PHÒNG
Công đoàn - Đảng Ủy Viễn Thông Hải Phòng Trung tâm Viễn thông 1
Phòng Tài chính - Kế Toán Trung tâm Viễn thông 2
Phòng Kỹ thuật- Nghiệp vụ Trung tâm Viễn thông 3
Phòng Tổ chức - Nhân sự Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
Phòng Hành chính -Tổng hợp Trung tâm Tin học
Phòng Kiểm soát - Chất lượng
Phòng Kế hoạch
Phòng Kinh doanh
Tin liên quan
2013 © VNPT Hải Phòng. All Rights Reserved.
Chăm sóc khách hàng: 0225.800126 - 0225.1080