VNPT Hải Phòng quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Ngày 18/02/2014, Đảng bộ VNPT Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI), kết luận 72-KL/TW của Bộ chính trị dành cho các cán bộ đảng viên VNPT  Hải Phòng.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Vũ Thành - Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban kiểm tra Thành ủy cùng các đồng chí chuyên viên các ban Thành ủy Hải Phòng.


Ảnh 1: Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được quán triệt, truyền đạt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tập trung vào các chuyên đề: Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.


Ảnh 2: Đồng chí Lê Vũ Thành - Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban kiểm tra Thành ủy truyền đạt nội dung Nghị quyết tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc VNPT Hải Phòng đã yêu cầu các cấp đảng ủy quán triệt nghị quyết, đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung vận dụng trong công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, thực hiện các nội dung cơ bản ký kết giữa Tập đoàn và UBND thành phố Hải Phòng…


Ảnh 3:
Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc VNPT Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đồng chí Trần Tuy Lai và Vũ Đình Phát thuộc đảng bộ Trung tâm Viễn thông 3 ghi nhận những đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.


Ảnh 4: Đồng chí Lê Vũ Thành - Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng ban kiểm tra Thành ủy trao
Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên. 

2013 © VNPT Hải Phòng. All Rights Reserved.
Chăm sóc khách hàng: 0225.800126 - 0225.1080