Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2019-06

Viễn thông Hải Phòng (VTHP) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Địa chỉ: số 5 Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng. Có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản bán thanh lý. Thông tin tại Quyết định số 1158/QĐ–VNPT-HP-KHKT ngày 04/6/2019 của Viễn thông Hải Phòng

 

a) Tên, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá: Tài sản là vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin được thanh lý theo Quyết định số 1032/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 20/5/2019, 1125/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 22/5/2019 của Viễn thông Hải Phòng và các quyết định thanh lý bổ sung (nếu có). Tài sản là cáp đồng, cáp quang, vật tư mạng ngoại vi hỏng, thiết bị viễn thông, công cụ, hàng hóa tồn kho lâu ngày lạc hậu, không có nhu cầu sử dụng được thu hồi nhập kho, tổ chức bán thanh lý.

b) Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá ước tính: 9.500.000.000 (đã bao gồm VAT 10%). Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu đồng.

) Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá:

- Tiêu chí chung: doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo đúng hình thức quy định, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố (nếu có) hoặc Sở Tư pháp địa phương công bố; Là đơn vị đấu giá đang hoạt động ổn định trên thị trường, có quy trình thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho Viễn thông Hải Phòng; Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo đấu giá thuận lợi; Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và đơn vị cần đầy đủ năng lực đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản.

- Tiêu chí cụ thể:

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tối thiểu 01 năm, số lượng đấu giá viên hoạt động thường xuyên có chứng chỉ hành nghề do Bộ tư pháp cấp tối thiểu 03 người .

+ Có mức chi phí đấu giá ưu đãi.

+ Hồ sơ : bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật, danh mục các hợp đồng đấu giá đã thực hiện.

+ Ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm bán đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, vật tư cáp viễn thông.

d) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Trong vòng 04 ngày kể từ ngày 05/6/2019 đến 08/6/2019.

- Địa điểm: Viễn thông Hải Phòng (VTHP) số 5 Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng.

 

Hội đồng thanh lý Viễn thông Hải Phòng.


2013 © VNPT Hải Phòng. All Rights Reserved.
Chăm sóc khách hàng: 0225.800126 - 0225.1080