Thông báo phê duyệt lựa chọn BĐG tài sản cho VTHP T11-2019

Phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tải sản vật tư thiết bị viễn thông, cáp đồng, vật tư mạng ngoại vi thu hồi theo danh mục tại Quyết định thanh lý tài sản số 2734/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 30/10/2019 và Quyết định số 2775/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 01/11/2019 của Viễn thông Hải Phòng:

Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đấu giá số: 11/TP-ĐKĐH Sở Tư Pháp cấp ngày 02/4/2018 địa chỉ số 76, ngõ 146 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản được xác định tại Quyết định ban hành Giá khởi điểm của Viễn thông Hải Phòng cho lô hàng thanh lý trên.

Kính gửi: Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam.

Tổ chức/cá nhân yêu cầu bán đấu giá: Viễn thông Hải Phòng.          

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Tri Phương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3523.999, fax: 0225.3523.888. Mã số thuế: 0200287977.

Viễn thông Hải Phòng xin thông báo đến quý công ty:

Quý công ty đã được Viễn thông Hải Phòng phê duyệt là đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản cho Viễn thông Hải Phòng theo 2834/VNPT-HP-HĐTL ngày 12/11/2019 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thiết bị viễn thông, CNTT, cáp đồng, vật tư mạng ngoại vi thanh lý 2019.

Đề nghị quý công ty làm thủ tục ký kết, nhận ủy quyền bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản đấu giá, đặc điểm, số lượng: tài sản thiết bị viễn thông, CNTT cáp đồng, vật tư mạng ngoại vi. Danh mục tài sản tại Quyết định thanh lý tài sản số 2734/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 30/10/2019 và Quyết định số 2775/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 01/11/2019 của Viễn thông Hải Phòng.

2. Chất lượng: hư hỏng, mất phẩm chất, lạc hậu kỹ thuật.

 3. Địa điểm hàng hóa: Trạm viễn thông, kho vật tư của Viễn thông Hải Phòng - thành phố Hải Phòng

4. Thời điểm đấu giá (cụ thể tháng, năm): tháng 11-12/2019.

5. Tên người liên hệ: TGV Hội đồng Thanh lý Viễn thông Hải Phòng, điện thoại: 0225.3822.889.

6. Giá khởi điểm bán lô hàng:

Tổng giá khởi điểm cho lô hàng thanh lý: được xác định tại Quyết định ban hành Giá khởi điểm của Viễn thông Hải Phòng cho lô hàng thanh lý trên.

7. Giấy tờ kèm theo tài sản bao gồm:

Quyết định thanh lý tài sản số 2734/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 30/10/2019 và Quyết định số 2775/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 01/11/2019 của Viễn thông Hải Phòng.

Chúng tôi cam kết:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản bán đấu giá.

- Tạm ứng, thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng chuyển khoản tới Quý Công ty ngay sau khi nhận được tiền bán hàng.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.  2013 © VNPT Hải Phòng. All Rights Reserved.
Chăm sóc khách hàng: 0225.800126 - 0225.1080