Dịch vụ giá trị gia tăng Mega E-school
Mega E- school còn được gọi là dịch vụ sổ liên lạc điện tử Mega E-school.

Mega E- school cho phép tra cứu điểm học tập, độ chuyên cần và thông báo của nhà trường qua các công cụ: website http://hocba24h.vn hoặc http://megaeschool.vn, tin nhắn SMS và thoại.

Thông tin sẽ được cung cấp một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Dịch vụ dành cho trường học, phụ huynh và học sinh.

Mega E-school là dịch vụ giá trị gia tăng của MegaVNN được cung cấp trên toàn quốc.

Hình thức cung cấp:

- Qua website http://hocba24h.vn hoặc http://megaeschool.vn (sử dụng MegaVNN trả sau hoặc thẻ trả trước).

- Tin nhắn SMS 6565

- Thoại: 1900 1788 .

Lợi ích:

- Cung cấp thông tin về: kết quả học tập, độ chuyên cần, thông báo của nhà trường.

- Phụ huynh, học sinh biết tình hình học tập nhanh chóng, tiện lợi, mọi lúc mọi nơi.

- Phụ huynh theo dõi chặt chẽ tình hình học tập từng ngày của con em.

- Nhà trường và phụ huynh tiết kiệm được thời gian đi lại.

- Làm cầu nối chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.

Cách sử dụng

Tin nhắn SMS

Đầu số

Cú pháp tin nhắn

Thông tin trả lại cho khách hàng

6565

DM [Mã học sinh]

Trả lại cho khách tất cả điểm miệng của học sinh có mã số học sinh như trên. Nếu không tìm thấy học sinh có mã số học sinh như trên thì gửi trả lại cho khách hàng “Không tìm thấy học sinh có mã số học sinh như bạn gửi.”

6565

DT1 [Mã học sinh]

Trả lại cho khách hàng tất cả các điểm một tiết của học sinh có mã học sinh như trên. Nếu không tìm thấy học sinh có mã số học sinh như trên thì gửi trả lại cho khách hàng “Không tim thấy học sinh có mã số học sinh như bạn gửi.”.

6565

DK [Mã học sinh]

Trả lại cho khách hàng điểm học kì các môn. Nếu không tìm thấy học sinh có mã số học sinh như trên thì trả lại cho khách hàng “Không tìm thấy học sinh có mã học sinh như bạn gửi.”.

6565

TB [Mã học sinh]

Trả lại cho khách hàng điểm trung các môn trong học kỳ hiện tại. Nếu không tìm thấy học sinh có mã số học sinh như trên thì trả lại cho khách hàng “Không tìm thấy học sinh có mã học sinh như bạn gửi.”

6565

TBN[Mã học sinh]

Trả lại cho khách hàng điểm trung bình các môn học cả năm.Nếu không tìm thấy học sinh có mã số học sinh như trên thì trả lại cho khách hàng “Không tìm thấy học sinh có mã học sinh như bạn gửi.”

6565

XH[Mã học sinh]

Trả lại cho khách hàng thứ tự xếp hạng của học sinh đối với lớp ở học kỳ hiện tại.Nếu không tim thấy học sinh có mã số như trên thì trả lại cho khách hàng “Không tim thấy học sinh có mã học sinh như bạn gửi.”

6565

DC[Mã học sinh]

Trả lại cho khách hàng mức độ chuyên cần của học sinh. Nếu không tìm thấy học sinh có mã số như trên thì trả lại cho khách hàng “Không tìm thấy học sinh có mã học sinh như bạn gửi.”