Tìm đối tác tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2018

Viễn thông Hải Phòng (VTHP) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Địa chỉ: số 5 Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng. Có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản bán thanh lý.

- Tên, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá: các thiết bị Viễn thông, công nghệ thông tin, công cụ dụng cụ thuộc Quyết định số 1165/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 18/6/2018.

- Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá: 1.260.961.000 VND (đã bao gồm VAT 10%). Bằng chữ: một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, chín trăm sáu mốt nghìn đồng.

- Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá:

+ Tiêu chí chung: có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố (nếu có) hoặc Sở Tư pháp địa phương công bố; Là đơn vị đấu giá đang hoạt động ổn định trên thị trường, có quy trình thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho Viễn thông Hải Phòng; Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo đấu giá thuận lợi; Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả với mức thù lao đấu giá phù hợp.

+ Tiêu chí cụ thể: số năm hoạt động tối thiểu 03 năm, số lượng đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề do bộ tư pháp cấp tối thiểu 03 người. Ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm bán đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin. Ưu tiên các đơn vị đã từng bán đấu giá tài sản thành công trong cho Viễn thông Hải Phòng.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày 18/06/2018.

+ Địa điểm: Viễn thông Hải Phòng (VTHP) số 5 Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng.

+ Người liên hệ: Ông Nguyễn Thành Nam, số điện thoại 0225.822.889