Thay đổi EPG trên MYTV: 15/6/2018

  1. Thay thế kênh VTVcab4 Văn hóa bằng kênh VTVcab19 phim EPG 99
  2. Bổ sung: trên cả 4 gói cước MYTV

Tên kênh

EPG VMP

EPG ZTE

Thể loại

VTV2 HD

2

12

Khoa học và giáo dục

VTV4 HD

4

54

Truyền hình đối ngoại

VTV5 HD

5

55

Truyền hình tiếng dân tộc

VTV8 HD

68

68

Truyền hình quốc gia kv Trung- Tây Nguyên

VTV9 HD

69

69

Truyền hình quốc gia kv Nam Bộ

VTC4

134

134

Thời trang và cuộc sống

VTC5

135

135

Giải trí và tổng hợp

VTC8

164

164

Thông tin và giải trí tổng hợp Nam Bộ

Baby TV HD

163

163

Kênh giáo dục cho thiếu nhi

  1. Danh sách kênh VTV thay đổi EPG trên VMP:

 

Chùm HD

Chùm SD

Kênh

Mới

Mới

VTV1

11

1

1

11

VTV2

 

2

2

12

VTV3

13

3

3

13

VTV4

 

4

4

54

VTV5

 

5

5

55

VTV6

16

6

6

56

VTV8

 

68

115

Giữ nguyên

VTV9

 

69

652

117

  1. Danh sách kênh thay đổi EPG trên VMP và ZTE

Kênh chương trình SD

Mới

HTV7

12

33

VTV9

652

117

NHK

56

166

DW

54

167

VITV

55

168

Channel News Asia

68

169

Arirang

69

170

  1. Thời gian xem lại và tua lại trên MYTV:

Kênh TH

TVOD

TSTV

Phạm vi

VTV1 cả SD và HD

24h

2h

Toàn quốc

VTV2 cả SD và HD

24h

2h

Toàn quốc

VTV3 cả SD và HD

24h

2h

Toàn quốc

VTV4 cả SD và HD

24h

2h

Toàn quốc

VTV6 cả SD và HD

24h

2h

Toàn quốc

VTV8 cả SD và HD

24h

2h

Toàn quốc

VTV9 cả SD và HD

24h

2h

Toàn quốc

HTV9

72h

2h

Toàn quốc

HTV4

72h

2h

Toàn quốc

HTV7

72h

2h

Toàn quốc

HTV1

72h

2h

Toàn quốc

Fox Sport, 2

48h

2h

Toàn quốc

Disney

24h

2h

Toàn quốc

Cartoon Network

24h

2h

Toàn quốc

O2TV

24h

2h

Toàn quốc

VITV

24h

2h

Toàn quốc

ANTV

24h

2h

Toàn quốc

VTVcab3(HD)

24h

2h

Toàn quốc

VTVcab16(HD)

24h

2h

Toàn quốc

DN9/AZshop

24h

2h

Toàn quốc

VTC1, cả HD

24h

2h

Toàn quốc

Hà nội 1, 2

48h

2h

Toàn quốc

Tuyên Quang

48h

2h

Toàn quốc

Nghệ An

24h

2h

Toàn quốc

Đà Nẵng 1, 2

24h

2h

Toàn quốc 1, địa phương 2

Bình Dương 1, 2

24h

2h

Toàn quốc

Vĩnh Long 1, 2

24h

2h

Toàn quốc

Quảng Ngãi

24h

2h

Toàn quốc

An Giang

24h

2h

Toàn quốc

Vĩnh PHúc

24h

2h

Toàn quốc

Thái Bình

24h

2h

Toàn quốc

Tiền Giang

24h

2h

Toàn quốc

Tây Ninh

24h

2h

Toàn quốc

Cà Mau

24h

2h

Toàn quốc

Long An

24h

2h

Toàn quốc

Nam ĐỊnh

24h

2h

Địa phương

Đồng Nai 1, 2

24h

2h

Toàn quốc

Quảng Nam

24h

2h

Toàn quốc

Hà Tĩnh

24h

2h

Toàn quốc

Quảng Bình

72h

2h

Toàn quốc

Hà GIang

24h

2h

Toàn quốc

Hưng Yên

24h

2h

Toàn quốc

Sơn La

48h

2h

Toàn quốc

Trà Vinh

24h

2h

Địa phương

Cao Bằng

24h

2h

Địa phương

Lâm Đồng

24h

2h

Địa phương

Bắc Ninh (HD)

48h

2h

Toàn quốc