Phê duyệt đơn vị tổ chức BĐG tài sản cho Viễn thông Hải Phòng

Kính gửi: Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam

 

 

Tổ chức/cá nhân yêu cầu bán đấu giá: Viễn thông Hải Phòng          

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Tri Phương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 0313.523.999, fax: 0313.523.888. Mã số thuế: 0200287977.

Viễn thông Hải Phòng xin thông báo đến quý công ty: Quý công ty đã được Viễn thông Hải Phòng phê duyệt là đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản cho Viễn thông Hải Phòng theo Quyết định 1124/QĐ–VNPT-HP-KHKT ngày 26/6/2018 Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản vật tư thiết bị viễn thông, tin học.

Đề nghị quý công ty làm thủ tục ký kết, nhận ủy quyền bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản đấu giá, đặc điểm, số lượng: Danh mục tài sản kèm theo Quyết định số 1165/VNPT-HP-HĐTL ngày 18/6/2018 của Viễn thông Hải Phòng.

2. Chất lượng: cũ, hỏng, hàng hóa tồn kho lâu ngày không sử dụng được.

 3. Địa điểm hàng hóa: Kho vật tư của Viễn thông Hải Phòng - Thành phố Hải Phòng

4. Thời điểm đấu giá (cụ thể tháng, năm): tháng 7/2018

5. Tên người liên hệ:  Viễn thông Hải Phòng, Số 5 Nguyễn Tri Phương.

6. Giá khởi điểm bán lô hàng: 1.260.961.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%). Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, chín trăm sáu mốt nghìn đồng.

7. Giấy tờ kèm theo tài sản bao gồm:

Quyết định phê duyệt Giá khởi điểm số 1165/VNPT-HP-HĐTL ngày 18/6/2018 của Viễn thông Hải Phòng, Quyết định thanh lý số 01/QĐ-VNPT-HĐTV-TCKT ngày 08 tháng 1 năm 2015 của Tập đoàn về việc thanh lý tổng đài DMS 100 của VNPT Hải Phòng, Quyết định thanh lý số 2878/QĐ-VNPT-HP-HĐTL ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Viễn thông Hải Phòng về việc thanh lý tài sản của VNPT Hải Phòng đợt 3 năm 2017.

Chúng tôi cam kết:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản bán đấu giá.

- Tạm ứng, thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng chuyển khoản tới Quý Công ty ngay sau khi nhận được tiền bán hàng.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.