Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2018-08

Viễn thông Hải Phòng (VTHP) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam. Địa chỉ: số 5 Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng. Có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá cho tài sản bán thanh lý. Thông tin tại Quyết định số 1689/QĐ–VNPT-HP-KHKT của Viễn thông Hải Phòng. Cụ thể

a) Tên, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá: các thiết bị Viễn thông, công nghệ thông tin, công cụ dụng a) Tên, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá: cáp đồng, vật tư mạng ngoại vi thuộc Quyết định số 1288/QĐ-VNPT-HP-KHKT ngày 29/6/2018.

b) Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá: 8.860.460.000 (đã bao gồm VAT 10%). Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng.

c) Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá:

- Tiêu chí chung: có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố (nếu có) hoặc Sở Tư pháp địa phương công bố; Là đơn vị đấu giá đang hoạt động ổn định trên thị trường, có quy trình thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho Viễn thông Hải Phòng; Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo đấu giá thuận lợi; Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và đơn vị cần đầy đủ năng lực đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản.

- Tiêu chí cụ thể:

+ Số năm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tối thiểu 03 năm, số lượng đấu giá viên hoạt động thường xuyên có chứng chỉ hành nghề do Bộ tư pháp cấp tối thiểu 03 người .

+ Có mức thù lao phù hợp và ưu đãi.

+ Hồ sơ : bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật, danh mục các hợp đồng đấu giá đã thực hiện.

+ Ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm bán đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, vật tư cáp viễn thông thông qua số lượng hợp đồng bán đấu giá loại tài sản tương tự đã từng thực hiện.

d) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Trong vòng 04 ngày kể từ ngày 21/08/2018.

- Địa điểm: Viễn thông Hải Phòng (VTHP) số 5 Nguyễn Tri Phương, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng.

+ Người liên hệ: ông Nam, phòng Kế hoạch Kế toán, số điện thoại 0225.822.889

 

Hội đồng thanh lý Viễn thông Hải Phòng.