Thông báo phê duyệt lựa chọn BĐG tài sản cho VTHP T12-2018

Kính gửi: Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam.

 

 

Tổ chức/cá nhân yêu cầu bán đấu giá: Viễn thông Hải Phòng          

Địa chỉ: Số 5 Nguyễn Tri Phương, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Điện thoại: 0225.523.999, fax: 0225.523.888. Mã số thuế: 0200287977.

Viễn thông Hải Phòng xin thông báo đến quý công ty:

Quý công ty đã được Viễn thông Hải Phòng phê duyệt là đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản cho Viễn thông Hải Phòng theo Quyết định 2648/QĐ–VNPT-HP-KHKT ngày 27/11/2018 về việc Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thiết bị viễn thông, CNTT, cáp đồng, vật tư mạng ngoại vi thanh lý 2018. Đề nghị quý công ty làm thủ tục ký kết, nhận ủy quyền bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản đấu giá, đặc điểm, số lượng: tài sản thiết bị viễn thông, CNTT cáp đồng, vật tư mạng ngoại vi. Danh mục tài sản tại Phụ lục số 01, 02 kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-VNPT-HP-KHKT ngày 27/11/2018 của Viễn thông Hải Phòng.

2. Chất lượng: cũ, hỏng.

 3. Địa điểm hàng hóa: Trạm viễn thông, kho vật tư của Viễn thông Hải Phòng - thành phố Hải Phòng

4. Thời điểm đấu giá (cụ thể tháng, năm): tháng 12/2018

5. Tên người liên hệ: Ông Nam – Phòng KHKT Viễn thông Hải Phòng, điện thoại: 0225.3822.889.

6. Giá khởi điểm bán lô hàng:

Tổng giá khởi điểm cho lô hàng thanh lý: 28.903.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai tám tỷ, chín trăm lẻ ba triệu đồng. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.

7. Giấy tờ kèm theo tài sản bao gồm:

Quyết định phê duyệt Giá khởi điểm số 2644/VNPT-HP-HĐTL ngày 27/11/2018 của Viễn thông Hải Phòng, Quyết định thanh lý tài sản của Viễn thông Hải Phòng, Chứng thư Thẩm định giá số 10.29-8/2018/CT-VAE ngày 23/11/2018 và chứng thư số 11.22-1/2018/CT-VAE ngày 26/11/2018 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài sản Việt Nam.

Chúng tôi cam kết:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản bán đấu giá.

- Tạm ứng, thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ được cung cấp bằng chuyển khoản tới Quý Công ty ngay sau khi nhận được tiền bán hàng.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Công ty./.